จมูกข้าวกล้องงอกผสมงาดำและถั่วเหลืองชนิดชงดื่ม

245฿