สินค้าที่ขายบน อีคอมเมิร์ซ Onesook สุขด้วยกัน เป็นของแท้จากผู้ขายและพันธมิตรของบริษัท เป้าหมายของเราคือการสร้าง อีคอมเมิร์ซ ที่มีผู้ขายและพันธมิตรที่มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือก Onesook คำนึงถึงคุณภาพ การบริการและราคาที่ดีสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และเนื่องจากสินค้าที่ขายบน Onesook มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคจากธุรกิจชุมชนและบริษัทพันธมิตรทั่วประเทศ มีการขนส่งสินค้าหลายขั้นตอนจากกลุ่มผู้ผลิตกว่าจะมาถึงทุกท่าน เราเข้าใจลูกค้าว่าการรับประกันเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า เราจึงได้ร่วมมือกับทางผู้ขายเครือข่ายร่วมรับประกันสินค้าเมื่อมีการแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน 3 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าทดแทนภายใน 14 วัน โดยผู้ซื้อต้องส่งคืนสินค้าในสภาพปกติและร่วมดูแลค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 50 เปอร์เซนต์ของค่าขนส่งทั้งหมด หากผู้ซื้อต้องการคืนสินค้าและรับเงินค่าสินค้าคืน นอกจากผู้ซื้อจะต้องส่งคืนสินค้าในสภาพปกติและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งแองทั้งหมดแล้ว ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทาง และหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินจะถูกหักจากยอดเงินโอนคืนทั้งหมด