ชามปั้นมือเคลือบรากุ เหมืองกุง เชียงใหม่ Raku handcrafted bowl – Chiangmai artisan

2,500฿